Retro dream cars. Classic prototypes.


Fiat Turbina (1954)

Category : Concept Cars 1930-2004, Fiat ยท by Jan 8th, 2014

fiat turbina prototyp 1 300x225 Fiat Turbina (1954) fiat turbina prototype 1 300x225 Fiat Turbina (1954) fiat turbina prototype 4 300x225 Fiat Turbina (1954)

SHARE :